या योजनेत मिळणार टॅब आणि दररोज 6GB/Day इंटरनेट | दहावी उत्तीर्ण उमेदवार सुद्धा करू शकतात अर्ज...

advertisement
Mahajyoti Yojana
advertisement

Mahajyoti Yojana | महाराष्ट्र शासन इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालय, व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ( महाज्योती), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या अंतर्गत हि योजना सुरु करण्यात आली आहे.

Mahajyoti Yojana अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय, भटक्या जाती- विमुक्त जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून MHT-CET/JEE/NEET 2025 करीता पुर्व प्रशिक्षण या योजने अंतर्गत अर्ज मागविण्यात येत आहे. महाज्योती मार्फत MHT-CET/JEE/NEET परिक्षा पूर्व प्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात येते. तसेच ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी महाज्योती तर्फे विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब व 6 GB/Day इंटरनेट डाटा पुरविण्यात येते.

योजनेच्या लाभासाठी पात्रता :

 • उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा/ असावी.
 • उमेदवार हा इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती किंवा विशेष मागास प्रवर्ग यापैकी असावा/असावी.
 • उमेदवार हा नॉन-क्रिमिलेअर उत्पन्न गटातील असावा/ असावी
 • जे विद्यार्थी सन 2023 मध्ये 10 वी ची परिक्षा देत आहेत ते विद्यार्थी अर्ज करण्यास पात्र असून त्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज करतांना 10 वी चे प्रवेश पत्र व 9 वी ची गुणपत्रिका जोडावी.
 • विद्यार्थी हा विज्ञान शाखेत प्रवेश घेणारा असावा. ज्या बाबतची कागदपत्रे त्याने भविष्यात सुचनांनुसार अपलोड करणे आवश्यक आहे.

अर्ज करण्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे : 

 • 9 वी ची गुणपत्रिका
 • 10 वी परिक्षेचे ओळखपत्र
 • आधार कार्ड
 • रहिवासी दाखला
 • जातीचे प्रमाणपत्र
 • वैध नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र

अर्ज कसा करावा :

 • महाज्योतीच्या संकेतस्थळावर जाऊन Notice Board मधील "Application for CET/JEE/NEET 2025 Training" यावर जाऊन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा. 
 • अर्जासोबत 'ब' मध्ये नमूद कागदपत्रे स्वाक्षांकीत करुन स्पष्ट दिसतील असे स्कॅन करुन अपलोड करावे.

Mahajyoti Yojana

अटी व शर्ती :

 • अर्ज करण्याचा अंतिम दि.31/03/2023 आहे.
 • पोस्टाने किंवा ई-मेल व्दारे प्राप्त अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.
 • जाहिरात रद्द करणे, मुदतवाढ देणे, अर्ज नाकारणे व स्विकारणे याबाबतचे सर्व अधिकार है व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती यांचे राहतील.
 • अर्ज भरतांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी आल्यास केवळ महाज्योतीच्या Call Centre वर संर्पक करावा : संर्पक क्र. 0712-2870120/2 -E-mail Id : mahajyotijeeneet24@gmail.com
 • 10 वी चा निकाल लागल्यावर विद्यार्थ्यांकडून 10 वी ची गुणपत्रिका, विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतल्याचा दाखला (बोनाफाईट सर्टिफिकेट) व MHT-CET/JEE / NEET या परिक्षेची तयारी करत आहोत असे हमीपत्र मागविण्यात येतील.

Click here to apply for Mahajyoti Yojna